ยินดีต้อนรับสู่ระบบรับแจ้งปัญหาและการจัดการ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   
         
 ชื่อผู้แจ้งซ่อม  วันที่ :: เวลา ที่แจ้ง  สถานที่-ห้อง  รายละเอียด  อุปกรณ์มีปัญหา  สถานะการซ่อม  ข้อมูลเพิ่มเติม
IT Manager 17-10-2016 / 20:15:28 ป.5/2 พัดลมคอยร้อนตัวหลังไม่ทำงาน เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก เปลี่ยนพัดลมคอนร้อนตัวหลัง
IT Manager 17-10-2016 / 20:13:58 ม.1/1 เบ้า vga ชำรุด อุปกรณ์อื่นๆ ระบุ okพี่แป๋ง แก้ไขเรียบร้อย
IT Manager 17-10-2016 / 20:12:09 ป.3/1 แอร์ตัวหน้าไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก ซ่อมคอมแอร์ตัวหน้า **รับประกัน 1 ปี**
IT Manager 17-10-2016 / 20:11:57 ป.6/3 แอร์ตัวหน้าไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก ซ่อมคอมแอร์ตัวหน้า **รับประกัน 1 ปี**
IT Manager 17-10-2016 / 20:04:53 ห้องชีวะ มัธยม ชั้น 6 แอร์ตัวหน้าไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก เปลี่ยนคอมแอร์ตัวหน้า
IT Manager 17-10-2016 / 20:04:29 ห้องดนตรีสากลมัธยม แอร์ตัวขวาไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก เปลี่ยนคอมแอร์ตัวขวา
IT Manager 17-10-2016 / 20:03:58 ม.6/3 แอร์ตัวหลังไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก เปลี่ยนคอนโทรลตัวหลัง
IT Manager 17-10-2016 / 20:03:37 ม.6/1 แอร์ตัวหลังไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก เปลี่ยนพัดลมคอมแอร์ตัวหลัง + คอนโทรลตัวหลัง
IT Manager 06-09-2016 / 20:29:41 ห้องดนตรีไทยมัธยม แอร์ไม่ติด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) okช่างนุ๊ก เปลี่ยนคอมแอร์ตัวขวา (เนื่องจากหนูกัดสายไฟขาด ทำให้คอมระเบิด)
IT Manager 06-09-2016 / 20:28:47 ห้องศิลปะ มัธยม ชั้น 7 แอร์ตัวซ้ายไม่ติด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) okช่างนุ๊ก เปลี่ยนคอมแอร์ตัวซ้าย
IT Manager 06-09-2016 / 20:28:21 ห้อง yamaha มัธยมชั้น 5 คัทเอ้าท์ตัด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) okช่างนุ๊ก เปลี่ยนคัทเอาท์ตัดไฟตัวซ้าย เปลี่ยนคอมแอร์ (เนื่องจากแผงวงจรระเบิด)
IT Manager 06-09-2016 / 20:27:51 ม.3/3 คัทเอ้าท์ตัด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) okช่างนุ๊ก เปลี่ยนรีโมทคอนโทรล เปลี่ยนคอมแอร์ตัวหลัง (เนื่องจากสายไฟไหม้ ทำให้คอมแอร์ระเบิด)
IT Manager 28-07-2016 / 23:08:06 ม.3/2 แอร์ตัวหน้าไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) Okช่างนุ๊ก เปลี่ยนคอมแอร์และรีโมทคอนโทนตัวหน้า
IT Manager 08-07-2016 / 14:04:29 ม.2/3 ฉากดึงลงมาแล้วไม่ขึ้น จอฉายภาพ Okช่างหนึ่ง ลูกน้องพี่แป๋ง แก้ไขแล้ว
IT Manager 08-07-2016 / 14:04:03 ม.3/4 เต้าเสียบ vga พัง โปรเจกเตอร์ Okช่างหนึ่ง ลูกน้องพี่แป๋ง แก้ไขแล้ว
IT Manager 08-07-2016 / 14:01:03 ม.6/2 เต้าเสียบ vga พัง โปรเจกเตอร์ Okช่างหนึ่ง(ลูกน้องพี่แป๋ง) แก้ไขแล้ว
IT Manager 08-07-2016 / 14:00:47 ม.6/1 เต้าเสียบ vga พัง โปรเจกเตอร์ Okช่างหนึ่ง(ลูกน้องพี่แป๋ง) แก้ไขแล้ว
IT Manager 08-07-2016 / 13:59:52 ห้อง yamaha มัธยมชั้น 5 แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) okช่างนุ๊ก ล้าง + เติมน้ำยา เปลี่ยนคอมแอร์ + พัดลมคอยร้อน ตัวใหญ่
IT Manager 08-07-2016 / 13:59:25 ม.5/4 แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) okช่างนุ๊ก เปลี่ยนคอนโทน
IT Manager 08-07-2016 / 13:59:07 ม.5/3 แอร์ตัวหน้าไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก เปลี่ยนคอมแอร์ตัวหน้า คอมตัวเดิมเปลี่ยนมาผิด BTU ไม่พอ และทำการเดินระบบใหม่ ***เก็บคอมตัวเดิมไว้ที่ห้องพักครูชั้น 6*** ***คอมตัวเดิมสามารถนำไปใช้การได้กับแอร์ห้องพักครู***
IT Manager 29-06-2016 / 13:12:45 ม.5/4 เต้าเสียบสาย ชำรุด เพราะ Thomas ดึงไม่ขันน็อต แอร์ไม่เย็น ตั้งแต่ไฟกระชาก รอบที่แล้ว อุปกรณ์อื่นๆ ระบุ Okช่างหนึ่ง(ลูกน้องพี่แป๋ง) แก้ไขแล้ว
IT Manager 25-06-2016 / 19:25:16 ม.6/2 แอร์ตัวหน้าไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) Okช่างนุ๊ก เปลี่ยนคอมแอร์แและเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยร้อน ตัวหน้า เปลี่ยนรีโมทควบคุมทั้งสองตัว
IT Manager 27-05-2016 / 22:20:56 ม.6/4 แอร์ตัวหน้าน้ำหยด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก ขันน๊อตแอร์ตัวหน้าให้แหงนขึ้น
IT Manager 27-05-2016 / 22:19:33 ม.6/1 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก ตัวหลังเปลี่ยนคอมแอร์ ตัวหน้าเปลี่ยนพัดลมคอยร้อน
Suppakeat Viripiromgool 26-05-2016 / 20:31:59 ม.6/2 แอร์ไม่เย็น (ไม่ทราบตัวไหน) อ.ดร. แจ้ง เร่งด่วนมาก เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก ล้างแอร์ 2 ตัว เปลี่ยนคอมแอร์ตัวหลังห้อง
IT Manager 13-05-2016 / 22:56:52 ป.4/4 แอร์ตัวหน้าเสียงดัง เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKรถแดง เปลี่ยนลูกยางตรงแกนมอเตอร์คอร์ยเย็น
IT Manager 31-05-2016 / 09:38:49 ห้องสหการมัธยม แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก ล้าง + เติมน้ำยา เปลี่ยนคอมแอร์สองตัว ตัวกลางและตัวขวา
IT Manager 31-05-2016 / 09:35:55 ห้องศิลปะ มัธยม ชั้น 7 แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างนุ๊ก เพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา 2 ตัว
IT Manager 31-05-2016 / 09:35:42 ห้องนาฎศิลป์ มัธยม ชั้น 7 แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างนุ๊ก เพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้ง 3 ตัว
IT Manager 31-05-2016 / 09:35:18 ม.4/3 แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างนุ๊ก เพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้ง 2 ตัว
   ค้นหาข้อมูลตามห้องเรียน