ยินดีต้อนรับสู่ระบบรับแจ้งปัญหาและการจัดการ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   
         
 ชื่อผู้แจ้งซ่อม  วันที่ :: เวลา ที่แจ้ง  สถานที่-ห้อง  รายละเอียด  อุปกรณ์มีปัญหา  สถานะการซ่อม  ข้อมูลเพิ่มเติม
IT Manager 31-05-2016 / 09:35:03 ม.4/1 แอร์ไม่เย็น + แอร์ตัวหน้าน้ำรั่ว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างนุ๊ก เพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้ง 2 ตัว
IT Manager 30-04-2016 / 17:25:52 ม.4/2 แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้ง 2 ตัว
IT Manager 30-04-2016 / 17:24:49 ห้องประชุมมัธยมชั้น1 แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้งหมด 8 ตัว
IT Manager 30-04-2016 / 17:21:53 ห้องรับรอง แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก ล้าง + เติมน้ำยา ตัวขวาสุดเปลี่ยนคอนโทรล
IT Manager 30-04-2016 / 17:21:16 ห้องถ่ายเอกสาร แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างนุ๊ก เพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา 1 ตัว
IT Manager 30-04-2016 / 17:20:59 ห้องผู้รับใบอนุญาต แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้ง 2 ตัว
IT Manager 30-04-2016 / 17:20:41 ห้องผู้อำนวยการ แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างนุ๊ก เพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา 1 ตัว
IT Manager 30-04-2016 / 17:20:29 ธุรการมัธยม แอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างนุ๊ก เพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา 2 ตัว
IT Manager 30-04-2016 / 17:16:56 ห้องพักครูมัธยมชั้น 6 คอมแอร์ตัวกลางที่เพิ่งเปลี่ยนมีปัญหา เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างบี
IT Manager 30-04-2016 / 17:15:44 ม.5/3 คอมแอร์ตัวหน้ามีปัญหา เปิดแล้วมีน้ำแข็งเกาะตรงแผงคอยเย็น ลมออกปกติแต่ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊ก แอร์ปกติ
ครูนิว 25-04-2016 / 15:23:00 วิชาการมัธยม ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้างแอร์ 2 ตัว เปลี่ยนคอนโทรลแอร์ ตัวตรงโต๊ะครูแต๋ว
ครูนิว 25-04-2016 / 15:23:00 ห้อง fun มัธยมชั้น3 ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้ง 2 ตัว
ครูนิว 25-04-2016 / 15:22:00 ห้อง fun มัธยมชั้น 2 ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้ง 2 ตัว
ครูนิว 25-04-2016 / 15:20:00 ห้องฟิสิกส์มัธยมชั้น 5 แอร์เย็นน้อยลมเบา 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้ง 2 ตัว
ครูนิว 25-04-2016 / 15:19:00 ห้องดนตรีไทยมัธยม ร้อนแอร์ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างธีระ ล้างเติมน้ำยา
ครูนิว 25-04-2016 / 15:19:00 ห้องดนตรีสากลมัธยม แอร์ไม่เยน 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK คลองใหม่ ล้างเติมน้ำยา
จิรายุ 23-04-2016 / 15:54:00 ม.3/5 เต้าเสียบ vga สายขาดใน โปรเจกเตอร์ Okพี่แป๋ง
จิรายุ 23-04-2016 / 15:53:00 ม.1/1 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างคลองใหม่ ล้างเติมน้ำยา
จิรายุ 23-04-2016 / 15:52:00 ม.1/2 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างคลองใหม่ ล้างเติมน้ำยา
จิรายุ 23-04-2016 / 15:51:00 ม.1/6 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างคลองใหม่ ล้างเติมน้ำยา
จิรายุ 23-04-2016 / 15:51:00 ม.2/2 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างธีระ (แนะนำดี คุยดี) ล้างแอร์ สองตัว แต่เอาน้ำฉีดอัดแผงคอยเย็นและคอยร้อน ล้างฟิลเตอร์ แต่ไม่ได้แกะมอเตอร์มาฉีด
จิรายุ 23-04-2016 / 15:50:00 ม.2/5 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างธีระ (แนะนำดี คุยดี) ล้างแอร์ สองตัว แต่เอาน้ำฉีดอัดแผงคอยเย็นและคอยร้อน ล้างฟิลเตอร์ แต่ไม่ได้แกะมอเตอร์มาฉีดน้ำ
จิรายุ 23-04-2016 / 15:49:00 ม.3/2 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างธีระ (แนะนำดี คุยดี) ล้างแอร์ สองตัว แต่เอาน้ำฉีดอัดแผงคอยเย็นและคอยร้อน ล้างฟิลเตอร์ แต่ไม่ได้แกะมอเตอร์มาฉีดน้ำ
จิรายุ 23-04-2016 / 15:49:00 ม.3/3 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้าง + เติมน้ำยา ทั้ง 2 ตัว เปลี่ยนคอมแอร์ตัวหน้าห้อง
จิรายุ 23-04-2016 / 15:48:00 ม.3/4 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างธีระ (แนะนำดี คุยดี) ล้างแอร์ สองตัว แต่เอาน้ำฉีดอัดแผงคอยเย็นและคอยร้อน ล้างฟิลเตอร์ แต่ไม่ได้แกะมอเตอร์มาฉีดน้ำ
จิรายุ คุ้มถนอม 22-04-2016 / 12:28:00 ห้องชีวะ มัธยม ชั้น 6 แอร์ตัวหน้าไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKซ่อมแล้ว ช่างโอเล่ ขั้วไฟตรงคอมไหม้ บัดกรี เปลี่ยนขั้วไฟใหม่
จิรายุ คุ้มถนอม 22-04-2016 / 12:27:00 ม.6/3 แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว ตัวหน้าน้ำหยด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน นำสายรัดไปรัดกันน้ำหยดแล้ว แอร์เย็นปกติ
ฟิล์ม 19-04-2016 / 13:16:00 ห้องคอม ห้อง คอม Center Lab1 Lab2 แอร์ไม่เย็นตัว Lab I 4ตัว ห้องกลาง 3 ตัว ห้อง Lab II 4 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKซ่อมแล้ว ช่างนุ๊กและช่างอ้อมใหญ่ ล้าง + เติมน้ำยา โดย ช่างอ้อมใหญ่ ห้องกลาง เปลี่ยนคอม แอร์ตัวใหญ่ในห้องเซิฟ โดย ช่างนุ๊ก
ฟิล์ม 18-04-2016 / 15:56:00 ม.3/5 โปรเจคเตอร์ไม่สว่าง สายโปรเจคเตอร์ไม่มี โปรเจกเตอร์ OK ปรับโปรเจคเตอร์แล้ว
ครูนิว 11-04-2016 / 20:52:00 ม.6/3 แอร์ไม่เยนสองตัว น้ำไหล เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างบี
   ค้นหาข้อมูลตามห้องเรียน