ยินดีต้อนรับสู่ระบบรับแจ้งปัญหาและการจัดการ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   
         
 ชื่อผู้แจ้งซ่อม  วันที่ :: เวลา ที่แจ้ง  สถานที่-ห้อง  รายละเอียด  อุปกรณ์มีปัญหา  สถานะการซ่อม  ข้อมูลเพิ่มเติม
ครูนิว 11-04-2016 / 20:50:00 ม.6/1 แอร์ไม่เยนสองตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างบี
ครูสุ 09-04-2016 / 17:55:00 ห้องดนตรีไทยมัธยม ฝาแอร์หลุด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างธีระ ล้างแอร์ทั้ง 2 ตัว
ครูสุ 09-04-2016 / 17:53:00 ห้องศูนย์คอมมัธยม แอร์ตัวใหญ่ข้างนอกไม่เย็น ลมเบา แอร์ตัวเล็ก ในห้องเซิฟเวอร์ ไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างนุ๊ก เพื่อนครูเชน ล้่าง + เติมน้ำยา ทั้ง 3 ตัว แอร์ตัวใหญ่ในห้องเซิฟเวอร์ เปลี่ยนคอม
ครูสุ 09-04-2016 / 17:53:00 ห้องชีวะ มัธยม ชั้น 6 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างโอเล่ ตัวหน้าและตัวหลัง เติมน้ำยาแอร์ เปลี่ยนตัวซี ล้างแอร์ ***ช่างมา 3 คน ทำงานช้า***
ครูสุ 09-04-2016 / 17:52:00 ห้องเคมี มัธยมชั้น 6 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKซ่อมแล้ว ช่างโอเล่ ล้างแอร์ มีแอร์ตัวนึงน้ำหยด
ครูสุ 09-04-2016 / 17:52:00 ห้องดนตรีสากลมัธยม แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างธีระ (แนะนำดี คุยดี) ล้างแอร์ สองตัว แต่เอาน้ำฉีดอัดแผงคอยเย็นและคอยร้อน ล้างฟิลเตอร์ แต่ไม่ได้แกะมอเตอร์มาฉีดน้ำ
ครูสุ 09-04-2016 / 17:52:00 ห้องอาจารย์พิเศษชั้น 5 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้าง+เติมน้ำยา
ครูสุ 09-04-2016 / 17:51:00 ห้องพักครูมัธยมชั้น 6 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างบี ล้างแอร์ + เติมน้ำยา แอร์ตัวกลางเปลี่ยนคอมแอร์ + ซ่อมรั่ว เปลี่ยนแคปรัน 1 ตัว
ครูสุ 09-04-2016 / 17:51:00 ห้องพักครูมัธยมชั้น 4 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKช่างนุ๊กเพื่อนครูเชน ล้างเติม+น้ำยา
ครูสุ 09-04-2016 / 17:41:00 ม.6/4 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างบี
ครูสุ 09-04-2016 / 17:40:00 ม.5/3 แอร์เปิดไม่ติด เปิดแล้วคัทเอาท์ตัด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างบี แอร์ตัวหน้าคอมพัง เปลี่ยนคอม
ครูสุ 09-04-2016 / 17:40:00 ม.5/2 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ช่างบี
ครูสุ 09-04-2016 / 17:39:00 ม.4/2 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKตรวจสอบ โดยรถแดง ตรวจสอบแค่ภายนอก ไม่ได้ล้าง
ครูสุ 09-04-2016 / 17:39:00 ม.4/1 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKตรวจสอบ โดยรถแดง ตรวจสอบแค่ภายนอก ไม่ได้ล้าง
ครูสุ 09-04-2016 / 17:38:00 ม.3/6 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKตรวจสอบ โดยรถแดง ตรวจสอบแค่ภายนอก ไม่ได้ล้าง
ครูสุ 09-04-2016 / 17:38:00 ม.3/5 แอร์ตัวหน้าไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKตรวจสอบ โดยรถแดง ตรวจสอบแค่ภายนอก ไม่ได้ล้าง
ครูสุ 09-04-2016 / 17:36:00 ม.3/3 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKตรวจสอบโดยรถแดง *คอมพัง* ตรวจสอบแค่ภายนอก ไม่ได้ล้าง
ครูสุ 09-04-2016 / 17:35:00 ม.3/2 แอร์ตัวหน้าไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ตรวจสอบ โดยรถแดง ตรวจสอบแค่ภายนอก ไม่ได้ล้าง
ครูสุ 09-04-2016 / 17:35:00 ม.2/6 แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ตรวจสอบ โดยรถแดง ตรวจสอบแค่ภายนอก ไม่ได้ล้าง
ครูสุ 09-04-2016 / 17:34:00 ม.2/1 แอร์เสีย 2 ตัว เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK ตรวจสอบ โดยรถแดง ตรวจสอบแค่ภายนอก ไม่ได้ล้าง
ครูดา 09-04-2016 / 17:26:00 ิอ.2/3 แอร์ตัวหน้าฝาครอบหลุด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKครูจิ ห้องล็อคแก้ไม่ได้
ครูศุ 09-04-2016 / 17:26:00 อ.1/3 แอร์ตัวหน้าน้ำไหล เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK รถแดง แอร์ตัน ล้างแล้ว
ครูศุ 09-04-2016 / 17:25:00 ป.5/3 แอร์ตัวหลังน้ำหยด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK รถแดง แอร์หัวตกลงมาน้ำเลยไหล
ครูศุ 09-04-2016 / 17:24:00 ป.5/1 แอร์ตัวหน้าน้ำหยด เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OK รถแดง แอร์ตก
ครูศุ 09-04-2016 / 17:23:00 ป.5/4 แอร์ตัวทั้งสองตัวไม่เย็น เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKรถแดง ตัวหลังเปลี่ยนมอเตอร์คอยร้อน ตัวหน้าเติมน้ำยา
ครูศุ 09-04-2016 / 17:21:00 ป.4/1 แอร์ตัวหลังไม่เย็นเลย ร้อนมาก เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง) OKรถแดง เปลี่ยนมอเตอร์คอร์ยร้อนตัวหลังห้อง
   ค้นหาข้อมูลตามห้องเรียน