** ใบแจ้งงานซ่อมปรับปรุง **

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
304 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110   
     Tel : 034-325782-5       Fax : 034-325785       Website : www.sukhon.ac.th  
  รหัสปัญหาที่ :: SKDW-JOB378                                                         วันที่ // เวลา ::  26-05-2016 // 20:31:59
  ชื่อผู้แจ้งซ่อม :: Suppakeat Viripiromgool
  สถานที่ / ห้องเรียน :: ม.6/2
  ความสำคัญ  :: ด่วนมาก
  ปัญหาที่พบ :: เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง)
  อาการของปัญหา :: แอร์ไม่เย็น (ไม่ทราบตัวไหน) อ.ดร. แจ้ง เร่งด่วนมาก
  รายละเอียด :: แอร์ไม่เย็น (ไม่ทราบตัวไหน) อ.ดร. แจ้ง เร่งด่วนมาก
 
  สถานะ :: OKช่างนุ๊ก
  รายละเอียดเพิ่มเติม :: ล้างแอร์ 2 ตัว เปลี่ยนคอมแอร์ตัวหลังห้อง
  

 

 

               .....................................                                                                            ...........................................

               ผู้ส่งงานซ่อมปรับปรุง                                                                             ผู้ตรวจสอบงานซ่อมปรับปรุง   

       วันที่ // เวลา :: 24-04-2017 // 09:33:56