** ใบแจ้งงานซ่อมปรับปรุง **

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
304 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110   
     Tel : 034-325782-5       Fax : 034-325785       Website : www.sukhon.ac.th  
  รหัสปัญหาที่ :: SKDW-JOB379                                                         วันที่ // เวลา ::  27-05-2016 // 22:19:33
  ชื่อผู้แจ้งซ่อม :: IT Manager
  สถานที่ / ห้องเรียน :: ม.6/1
  ความสำคัญ  :: ด่วนมาก
  ปัญหาที่พบ :: เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง)
  อาการของปัญหา :: แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว
  รายละเอียด :: แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 ตัว
 
  สถานะ :: OKช่างนุ๊ก
  รายละเอียดเพิ่มเติม :: ตัวหลังเปลี่ยนคอมแอร์ ตัวหน้าเปลี่ยนพัดลมคอยร้อน
  

 

 

               .....................................                                                                            ...........................................

               ผู้ส่งงานซ่อมปรับปรุง                                                                             ผู้ตรวจสอบงานซ่อมปรับปรุง   

       วันที่ // เวลา :: 24-04-2017 // 09:35:04