** ใบแจ้งงานซ่อมปรับปรุง **

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
304 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110   
     Tel : 034-325782-5       Fax : 034-325785       Website : www.sukhon.ac.th  
  รหัสปัญหาที่ :: SKDW-JOB383                                                         วันที่ // เวลา ::  08-07-2016 // 13:59:07
  ชื่อผู้แจ้งซ่อม :: IT Manager
  สถานที่ / ห้องเรียน :: ม.5/3
  ความสำคัญ  :: ด่วนมาก
  ปัญหาที่พบ :: เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง)
  อาการของปัญหา :: แอร์ตัวหน้าไม่เย็น
  รายละเอียด :: แอร์ตัวหน้าไม่เย็น
 
  สถานะ :: OKช่างนุ๊ก
  รายละเอียดเพิ่มเติม :: เปลี่ยนคอมแอร์ตัวหน้า คอมตัวเดิมเปลี่ยนมาผิด BTU ไม่พอ และทำการเดินระบบใหม่ ***เก็บคอมตัวเดิมไว้ที่ห้องพักครูชั้น 6*** ***คอมตัวเดิมสามารถนำไปใช้การได้กับแอร์ห้องพักครู***
  

 

 

               .....................................                                                                            ...........................................

               ผู้ส่งงานซ่อมปรับปรุง                                                                             ผู้ตรวจสอบงานซ่อมปรับปรุง   

       วันที่ // เวลา :: 28-06-2017 // 03:47:21