** ใบแจ้งงานซ่อมปรับปรุง **

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  
304 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110   
     Tel : 034-325782-5       Fax : 034-325785       Website : www.sukhon.ac.th  
  รหัสปัญหาที่ :: SKDW-JOB392                                                         วันที่ // เวลา ::  06-09-2016 // 20:28:21
  ชื่อผู้แจ้งซ่อม :: IT Manager
  สถานที่ / ห้องเรียน :: ห้อง yamaha มัธยมชั้น 5
  ความสำคัญ  :: ด่วนมาก
  ปัญหาที่พบ :: เครื่องปรับอากาศเสีย (ระบุตำแหน่ง)
  อาการของปัญหา :: แอร์ตัวซ้ายไม่ติด
  รายละเอียด :: คัทเอ้าท์ตัด
 
  สถานะ :: okช่างนุ๊ก
  รายละเอียดเพิ่มเติม :: เปลี่ยนคัทเอาท์ตัดไฟตัวซ้าย เปลี่ยนคอมแอร์ (เนื่องจากแผงวงจรระเบิด)
  

 

 

               .....................................                                                                            ...........................................

               ผู้ส่งงานซ่อมปรับปรุง                                                                             ผู้ตรวจสอบงานซ่อมปรับปรุง   

       วันที่ // เวลา :: 22-08-2017 // 11:47:04