ชื่อ - นามสกุล :นางกฤษณา มั่นวศิน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :บริหารงานด้านวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :