ชื่อ - นามสกุล :นายธนิต พณิชยกุล
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
หน้าที่หลัก :บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กลุ่ม / แผนก : ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานขับรถตู้
หน้าที่ในกลุ่ม :