ผลงาน & รางวัล

/ผลงาน & รางวัล
ผลงาน & รางวัล 2017-09-06T23:00:23+07:00

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

 ปีการศึกษา 2558

รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6