club

/club
club 2019-05-22T15:40:25+07:00

รายละเอียดการเลือกกิจกรรมชุมนุม

++++เลือกชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2562 ++++

ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม+ครูที่ปรึกษา / รหัสนักเรียนที่นี่

http://shorturl.at/koKPR

คลิปสอนการเลือกชุมนุม
https://bit.ly/2YIhB2m

คลิปสอนการขอรหัสผ่านสำหรับเลือกชุมนุม
https://bit.ly/30xh5G0

**กรณีไม่สามารถเลือกชุมนุมได้ ครูประจำชั้นจะดำเนินการติดตามให้ครบทุกคนภายในวันถัดไป**

กดที่นี่เพื่อเข้าระบบเลือก

เมื่อกดเลือกชุมนุมแล้วใส่รหัสยืนยัน (ด้วยรหัสจากระบบสารสนเทศนักเรียน Student ICT)